Write On

Drs. J.H. (Han) Vermaat 

Write On is sinds 1997 de naam voor mijn activiteiten als auteur, tekstschrijver en journalist. Als een van de weinigen in Nederland heb ik zowel een journalistieke als een natuurwetenschappelijke opleiding. Ik heb ruime ervaring met het schrijven van artikelen, nieuwsberichten e.d. en het houden van interviews. Daarnaast schrijf ik onder meer vakboeken, persberichten en handleidingen.
Bladen waarvoor ik schrijf of geschreven heb zijn onder andere het Algemeen Dagblad, Intermediair, Groninger Dagblad, Chemisch2Weekblad, Chemisch Magazine, Landbouwkundig Tijdschrift en Biotechnologie in Nederland. Voorbeelden zijn te vinden op de pagina Publicaties.
Verder heb ik een aantal vakboeken geschreven, meer hierover staat op de pagina
Boeken.

 
Uitgeverij Kavanah geeft twee boeken uit: Rekenen in de Gezondheidszorg (5e druk) en Basischemie voor studenten in het beroepsonderwijs (8e druk). De auteurs zijn Han Vermaat en Anna Weierink.
Rekenen in de Gezonheidszorg
kent een nieuwe, verbeterde opzet. Elke onderwerp (zoals zuurstoftoediening, vochtbalans, toediening medicatie, infuus) staat in een apart hoofdstuk. Elk hoofdstuk bestaat uit vier onderdelen: toepassing in de dagelijkse praktijk, wat je moet weten over ..., en oefeningen.
Bij beide boeken hoort een webapplicatie. De applicatie die hoort bij Rekenen in de Gezondheidzorg bevat veel oefeningen om zo het rekenen onder de knie te krijgen. Op de applicatie die hoort bij Basischemie voor studenten in het beroepsonderwijs zijn onder meer video's te zien van experimenten die in de tekst staan beschreven. Daarnaast zijn er animaties opgenomen die een beeld geven van moleculen en atomen. Hierdoor ontstaat er een beter beeld van de scheikunde en is de stof beter te onthouden. De antwoorden op de oefenvraagstukken zijn ook op de webapplicatie te vinden.
Meer informatie op de site van de uitgever: klik hier.
  Bij uitgeverij Edu 'Actief is verschenen Xact Groen scheikunde deel 1 en 2.
De auteurs zijn Evert Benthem en Han Vermaat.

Met Xact Groen Scheikunde deel 1 worden studenten voorbereid op de scheikundige vaardigheden die ze later nodig hebben in de beroepspraktijk. Het lesmateriaal, dat speciaal ontwikkeld is voor mbo niveau 3 en 4 van het Groen onderwijs, bestaat uit twee delen.
Deel 1 behandelt: Water, CSI, Vuil en schoon, Reactie.
Deel 2 behandelt vier scheikundige onderwerpen: Organische chemie, Diervoeding, Plantenvoeding, Kunststoffen.
Ieder onderwerp start met een uitleg, dan een voorbeeld en vervolgens opdrachten. De opdrachten zijn gericht op de sector Groen. Diverse aansprekende proeven worden stapsgewijs uitgelegd en behandeld in de opdrachten.

 

De artikelen die ik heb geschreven in het Groninger Dagblad over de Struunroutes in Groningen zijn gebundeld in een boekje. De titel is "Strunen in Groningen", (ISBN 9789 0517 91198) uitgever is Gopher Publishers
Het boekje is via Internet bij de uitgeverij te bestellen. Ga hiervoor op hun website naar [Winkel]. Type linksonder in de zoekfunctie Vermaat en klik op het pijltje. Bestellen kan ook via de boekhandel, vermeld dan het ISBN-nummer.
Nurse Academy
In het blad Nurse Academy is in 2015 een artikel verschenen van Anna Weierink en mij. Dit artikel behandelt aan de hand van een uitgebreid praktijk voorbeeld het belang van zorgvuldig rekenen in de gezondheidszorg.
Voor een pdf van dit artikel: klik hier (1,27 MB).
Sinds september 2008 werk ik als docent scheikunde bij de OSG Hengelo, vestiging Montessori College Twente. Mijn e-mailadres voor school is h.vermaat@osghengelo.nl

Terug naar het begin van de bladzijde