Werkervaring
Opleiding
Nevenactiviteiten
Hobby's

curriculum vitae
Naam: J.H. (Han) Vermaat
Adres: Ootmarsumsestraat 89
Woonplaats: 7572 AB Oldenzaal
Telefoon: 0541 - 530 881
06 - 20 443 850
(mobiel)
E-mail: j.h.vermaat@hetnet.nl
Internet: www.Write-On.nl
Geboren: 6 mei 1956, Den Haag

Kalme persoonlijkheid; kritisch; kan zelfstandig werken in teamverband; kan werken onder tijdsdruk; goed in aanbrengen structuur, coördineren en organiseren.

Werkervaring

2006-heden
OSG Hengelo, openbare school voor VMBO, HAVO en VWO
Tot augustus 2008 bij Bataafse Kamp (nu: Bataafs Lyceum).
Vanaf augustus 2008 bij het Montessori College Twente.
Functie: Docent scheikunde/nask/natuurkunde
Taken: Verzorgen van lessen en afnemen van examens op VMBO, HAVO en VWO.
Ontwikkelen van lesmateriaal.

Naar het begin van deze bladzijde / Terug naar de homepage van Write On

2004-2006
STEBO, particuliere school voor VMBO, HAVO en VWO
Functie: Docent scheikunde/nask
Taken: Verzorgen van lessen en afnemen van examens op VMBO, HAVO en VWO.
Ontwikkelen van lesmateriaal.

Naar het begin van deze bladzijde / Terug naar de homepage van Write On

2000-2005
Logo_ELAN.jpg (17183 bytes)
Universiteit Twente (Enschede), faculteit Gedragswetenschappen, 
Instituut ELAN 
Functie: Wetenschappelijk Onderzoeker
Taken: Ontwikkelen van lesmateriaal voor het scheikundeonderwijs in HAVO en VWO. De lessenserie die ik heb ontwikkeld is te zien als u hier klikt. 
Onderzoeken van dit lesmateriaal in de praktijk. Anders gezegd: leren de leerlingen nog wel scheikunde met dit nieuwe materiaal? Centraal thema is het gebruik van comupteranimaties in het scheikundeonderwijs, speciaal animaties van moleculaire processen.

Een lijst met wetenschappelijke publicaties en activiteiten is te vinden op scientific work.  

 

Naar het begin van deze bladzijde / Terug naar de homepage van Write On

1985 - heden Free lance werkzaamheden
Functie: Wetenschapsjournalist/Publicist/Auteur
Taken: Schrijven van artikelen, nieuwsberichten e.d. en het houden van interviews. Er zijn van mij meer dan 700 artikelen gepubliceerd, onder andere in het Algemeen Dagblad, Intermediair, Biotechnologie in Nederland, het Chemisch Magazine, het Chemisch Weekblad (nu: Chemisch2Weekblad) en het Landbouwkundig Tijdschrift. In het blad Biotechnologie in Nederland had ik een vaste nieuwsrubriek. Voor het Chemisch2Weekblad verzorg ik twee rubrieken.
In juni, juli en augustus  1999 werkzaam bij de regioredactie van het Groninger Dagblad.

Publicatie van de boeken Basiscursus Chemie, Basischemie bij uitgeverij Kavanah te Dwingeloo. Voor deze boeken heb ik de lay out en de eindredactie verzorgd. De computerprogramma's bij de laatste twee boeken zijn door mij geschreven.
Medeauteur van Xact Groen scheikunde (twee delen) bij uitgeverij Edu'Actief in Meppel.
Medeauteur
van het antwoordenboek van Scoop (natuurkundemethode van Wolters-Noordhoff, Groningen) en het uitwerkingenboek en de docentenhandleiding van Natuur- en scheikunde Overal (uitgeverij E.P.N., Houten).

Publicatie van het boek Strunen in Groningen bij Gopher Publishers.

Onderzoek naar tijdschriften op het gebied van biotechnologie bij Stam Tijdschriften te Rijswijk. Hierbij heb ik onderzocht of er op de Europese markt plaats was voor een nieuw tijdschrift op dit gebied. In deze periode heb ik ook redactionele ervaring opgedaan.

Naar het begin van deze bladzijde / Terug naar de homepage van Write On

1989 - 1998 (Groningen/Leeuwarden)
Functie: docent chemie/biochemie/milieuchemie
Taken: Verzorgen van hoorcolleges, werkcolleges en practica in propedeuse en hoofdfase. Dit ook bij volwassenenonderwijs.
Ontwikkelen van (schriftelijk) studiemateriaal en vragenbanken.
De onderwijsmethode chemie voor de propedeuse Milieukunde, Diermanagement en Landbouw is door mij ontwikkeld. 
Deelname projecten betreffende aansluitingsproblematiek HAVO en MBO met het HBO.
Klassementor propedeuse.
Begeleiden van studenten door het eerste studie-jaar. Uitleg over hoe de studie in elkaar stak, begeleiding hoe te studeren, voeren van voortgangsgesprekken.
Stage- en afstudeerbegeleiding.
Hierbij heb ik ook contacten gelegd met het werkveld.
Coördinatie lesmodulen.
Als "modulecoördinator" heb ik een aantal lesmodules op de rails gezet. 

Naar het begin van deze bladzijde / Terug naar de homepage van Write On

1988 - 1989 Rijkshogeschool Groningen
Functie: Docent klinische chemie en medische fysica
Taken: Verzorgen van hoorcolleges en practica in propedeuse en hoofdfase.
Ontwikkelen van het COO-programma "Boerhave".
Dit programma is voor een substantieel deel door mij ontwikkeld, sinds 1991 is het op de markt.
1987 - 1988 Luzac College, Groningen
Functie: Docent chemie (free lance)
Taken: Verzorgen van lessen aan bovenbouw HAVO en VWO. Hiervoor heb ik de lesopzet ontwikkeld.

Naar het begin van deze bladzijde / Terug naar de homepage van Write On

1987 - 1988 Prof. H.C. van Hall Instituut, Groningen
Functie: Docent chemie
Taken: Verzorgen van werkcolleges en practica in propedeuse en hoofdfase.
Ontwikkelen van schriftelijk studiemateriaal.
1977 - 1978 Instituut Stavast, Haren
Taken: Bijles geven aan leerlingen van MAVO, HAVO en VWO.

Naar het begin van deze bladzijde / Terug naar de homepage van Write On

Opleiding

1968 - 1973 HAVO te Drachten en Steenwijk.
1973 - 1975 Atheneum te Steenwijk.
1975 - 1983 Studie Scheikunde, Rijksuniversiteit Groningen.
Hoofdvak biochemie, bijvak elektronenmicroscopie.
1985 - 1986 Cursus Wetenschapsjournalistiek en -voorlichting te Utrecht, Stichting Wetenschapsjournalistiek en -voorlichting.
1986 - 1987 Studie onderwijsbevoegdheid Scheikunde, Rijksuniversiteit Groningen.
Onderwijsbevoegdheid maart 1987.
1987 - heden Diverse bij- en nascholingscursussen voor chemie-onderwijs.
1998 Cursus Free lancen, een hele onderneming, Hogeschool van Utrecht.
1998 - 1999 Deeltijdstudie Journalistiek voor academici, Hogeschool van Utrecht.
Zelfstudie: Werken met een computer: tekstverwerken, DTP, Internet, tekenprogramma's, chemisch tekenen.
Speciale aandachtsgebieden: Milieu, biotechnologie, schrijven (m.n. "populariseren", moeilijke zaken op een gemakkelijke manier uitleggen).

Nevenactiviteiten

2001 - 2006 Secretaris Sectie Scheikunde Onderwijs van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging.
1992 - 1997 Kunstcommissie Van Hall Instituut. Hiervoor heb ik tientallen exposities georganiseerd.
1995 - 1997 Deelraad Milieukunde, Medezeggenschapsraad Van Hal Instituut
1978 - heden Basketbal: bestuursfuncties, trainer/coach, scheidsrechter.

Hobby's

Basketbal, tuinieren, wijnmaken, koken, lezen, lange afstands-wandelingen (Engeland).

Naar het begin van deze bladzijde / Terug naar de homepage van Write On