Boeken
Naar de homepage van Write On

 
Rekenen in de Gezondheidszorg

Basischemie

Xaxt Groen Scheikunde deel 1 en 2
Scoop (de natuurkundemethode van Wolters-Noordhoff)
Natuur- en scheikunde Overal (de 'nask' methode van E.P.N.)
 
Rekenen in de gezondheidszorg verschijnt bij Uitgeverij Kavanah in Dwingeloo. De uitgave bestaat uit een boek en bijbehorend computerprogramma. Anna Weierink, verpleegkundige aan het Medisch Spectrum Twente te Enschede, en ik hebben het boek en computerprogramma geschreven.
Mensen die in de gezondheidszorg werken moeten snel, maar vooral nauwkeurig, kunnen rekenen. De komma verkeerd zetten kan het verschil betekenen tussen leven en dood. Rekenen is maar op één manier te leren: veel oefenen. Vandaar dit boek met bijbehorend oefenprogramma.
In het boek en oefenprogramma staan veel praktijkberekeningen met bijbehorende antwoorden. Bij de antwoorden staan aanwijzingen voor de beste manier om de opgaven aan te pakken. Zo kunnen gebruikers veel oefenen met deze belangrijke materie.
Wij hebben deze uitgave ontwikkeld voor mensen die worden opgeleid voor een beroep in de gezondheidszorg, zoals: studenten verpleegkunde, verzorgenden-IG, anesthesie-assistenten, dokter- en apothekersassistenten e.a. Bovendien is het uitermate geschikt voor herintreders en/of bij- en nascholingsprogramma's.

Bij de eerste druk was het computerprogramma op cd-rom. Het computerprogramma bij de laatste druk is een web-applicatie. Deze is na registratie en betaling te bereiken.

Inlichtingen en bestellen:
Uitgeverij Kavanah
Eemster 2
7991 PP Dwingeloo
telefoon: 0521 - 59 35 98
e-mail: info@kavanah.nl

Basischemie is de opvolger van Basiscursus chemie en Basischemie voor de gezondheidszorg. In 2010 de vijfde druk verschenen, eveneens bij Uitgeverij Kavanah.
Het boek is geschreven voor HBO-studenten die geen scheikunde in hun vakkenpakket hebben gehad, maar deze voor verdere studie wel over scheikundige kennis moeten beschikken. Het boek is zodanig opgezet, dat studenten in betrekkelijk korte tijd deze kennis kunnen opdoen. In 13 hoofdstukken staat alle chemische kennis die nodig is om te beginnen met een niet-technische HBO-opleiding, zoals: een agrarische opleiding, verpleegkunde, voeding & diëtetiek, toegepaste huishoudkunde e.d.
De inhoud van de
Basischemie
reikt tot het HAVO-niveau. De stof wordt aangeboden in kleine, afgeronde eenheden. Aan het eind van elk hoofdstuk staan oefenvraagstukken om de behandelde stof te verwerken en toe te passen.
Bij het boek hoort een webapplicatie waarin een aantal demonstratieproeven te zien zijn.

Inlichtingen en bestellen: zie hierboven.
Uitgeverij Edu 'Actief geeft Xact groen scheikunde uit (twee delen).
De auteurs zijn Evert Benthem en Han Vermaat.

Met Xact Groen Scheikunde deel 1 worden studenten voorbereid op de scheikundige vaardigheden die ze later nodig hebben in de beroepspraktijk. Het lesmateriaal, dat speciaal ontwikkeld is voor mbo niveau 3 en 4 van het Groen onderwijs, bestaat uit twee delen.
Deel 1 behandelt: Water, CSI, Vuil en schoon, Reactie.
Deel 2 behandelt vier scheikundige onderwerpen: Organische chemie, Diervoeding, Plantenvoeding, Kunststoffen.
Ieder onderwerp start met een uitleg, dan een voorbeeld en vervolgens opdrachten. De opdrachten zijn gericht op de sector Groen. Diverse aansprekende proeven worden stapsgewijs uitgelegd en behandeld in de opdrachten.

Naar het begin van deze bladzijde / Terug naar de homepage van Write On

Boeken die niet meer herdrukt worden.
Scoop Voor Scoop, de natuurkundemethode van Noordhoff Uitgeverij te Groningen, heb ik de antwoordenboeken geschreven voor HAVO-4 en HAVO-5.
Natuur- en scheikunde overal Natuur- en scheikunde Overal is een methode van uitgeverij Noordhoff Uitgeverij in Houten. Er staat de stof in voor 3 HAVO en VWO voor de vakken natuur- en scheikunde. Het antwoordenboek en de docentenhandleiding zijn door mij geschreven.

Naar het begin van deze bladzijde / Terug naar de homepage van Write On